מעבר לפעילות השוטפת בחשבונך ב"יציל" ולביצוע מגוון הפעולות אותן אתה מבצע על בסיס שוטף, תוכל לבצע פעולות נוספות וניתוחים שונים, להפיק דו"חות ולקבל פילוח נוסף עד לרמת העסקה.
אנו ממליצים לבצע השוואות אלה לטובת התאמות, מעקב וניהול טוב יותר של התזרים.
כמו כן, הדו"חות יאפשרו לך ללמוד עוד על נתוני העסק - גידול או ירידה במכירות, אפקטיביות של פעולות שיווקיות, השוואה לתקופות קודמות, צפי עסקאות עתידי ומגוון פרמטרים נוספים. ובכך לקבל כלים ניהוליים נוספים.

יש לבחור את הטופס הרלוונטי ולשלוח אותו אלינו להמשך טיפול

טפסים למילוי אונליין
טופס הוראה 367 - בנקאות בתקשורת מילוי טופס אונליין >
הוספה / הסרה של אנשי קשר וטיוב נתונים מילוי טופס אונליין >
בקשה לביטול עסקה מילוי טופס אונליין >
שיוך מסופים - כאל מילוי טופס אונליין >
שיוך מסופים - MAX מילוי טופס אונליין >
שיוך מסופים - ישרכארט מילוי טופס אונליין >
בקשה לעדכון ספק - כאל מילוי טופס אונליין >
בקשה לעדכון ספק - MAX מילוי טופס אונליין >
בקשה לעדכון ספק - ישרכארט מילוי טופס אונליין >

טפסים להורדה
תקנון שירותי יציל SMS להורדת הטופס >
מסמך היתר עסקה יציל להורדת הטופס >

קבצים לדוגמא:

קובץ פרוט שוברים

קובץ במבנה ASCII (האסקי) המפרט את העסקאות, ששודרו ונקלטו ביציל.
הדו"ח מפורט ברמת העסקה, כאשר לכל עסקה ניתן לקבל פרטים כגון:
מספר שידור/ ריכוז, מספר מסוף, מספר שובר, מע"מ, עמלת סליקה וניכיון, תאריך ומספר חשבונית, תאריך תשלום, הנחות מועדון/ דמי ניהול מועדון ועוד.
את הקובץ ניתן להפיק לטווח תאריכי שידור או לתאריך תשלום ספציפי

יצירת הדו"חות במערכת נעשית לפי שלושה פרמטרים עיקריים:

  • תאריכי קבלות - תאריך הגעת העסקה ליציל
  • תאריכי שידור - תאריך בו שודרה העסקה מבית העסק
  • תאריכי חשבוניות - תאריך בו הופקה החשבונית

לבחירתך קיימים מספר רב של מבני קבצים מסוג האסקי, הקובץ מומלץ לביצוע התאמות ולמעקב שוטף
להורדת מבני קבצים:

קובץ פקודות יומן

מכיוון שלכל עסק מאפיינים יחודיים משלו, באפשרותך ליצור קובץ פקודות יומן לחשבשבת וליצור ממשק מתאים למערכת העסקית שלך.

דוח פרוט תשלומים לבית עסק

דוח זה מסכם את כל התשלומים בפרוט מלא (ברוטו, נטו, עמלות, מועדונים, מספרי חשבוניות, תאריכי זיכוי ועוד.)

את הדוח ניתן למיין לפי חשבון בנק, מותג, מסוף, מספר שידור, חשבונית או תאריך שידור.
הדו"ח מומלץ מאוד להתאמות ומעקב שוטף אחר הזיכויים לחשבון הבנק.