מעבר לפעילות השוטפת בחשבונך ב"יציל" ולביצוע מגוון הפעולות אותן אתה מבצע על בסיס שוטף, תוכל לבצע פעולות נוספות וניתוחים שונים, להפיק דו"חות ולקבל פילוח נוסף עד לרמת העסקה.
אנו ממליצים לבצע השוואות אלה לטובת התאמות, מעקב וניהול טוב יותר של התזרים.
כמו כן, הדו"חות יאפשרו לך ללמוד עוד על נתוני העסק - גידול או ירידה במכירות, אפקטיביות של פעולות שיווקיות, השוואה לתקופות קודמות, צפי עסקאות עתידי ומגוון פרמטרים נוספים. ובכך לקבל כלים ניהוליים נוספים.

יש לבחור את הטופס הרלוונטי ולשלוח אותו אלינו להמשך טיפול

טפסים להורדה
טופס הוראה 367 - בנקאות בתקשורת להורדת
הטופס >
הוספה או הסרה של איש קשר להורדת
הטופס >
בקשה לביטול עסקה להורדת
הטופס >
שינוי שם בית עסק להורדת
הטופס >
עדכון פרטי בית עסק להורדת
הטופס >
שיוך מסופים - כאל להורדת
הטופס >
שיוך מסופים - MAX להורדת
הטופס >
שיוך מסופים - ישרכארט להורדת
הטופס >
תקנון שירותי יציל SMS להורדת
הטופס >
מסמך היתר עסקה יציל להורדת
הטופס >
בקשה לעדכון ספק - כאל להורדת
הטופס >
בקשה לעדכון ספק - MAX להורדת
הטופס >
בקשה לעדכון ספק - ישרכארט להורדת
הטופס >

קבצים לדוגמא:

קובץ פרוט שוברים

קובץ במבנה ASCII (האסקי) המפרט את העסקאות, ששודרו ונקלטו ביציל.
הדו"ח מפורט ברמת העסקה, כאשר לכל עסקה ניתן לקבל פרטים כגון:
מספר שידור/ ריכוז, מספר מסוף, מספר שובר, מע"מ, עמלת סליקה וניכיון, תאריך ומספר חשבונית, תאריך תשלום, הנחות מועדון/ דמי ניהול מועדון ועוד.
את הקובץ ניתן להפיק לטווח תאריכי שידור או לתאריך תשלום ספציפי

יצירת הדו"חות במערכת נעשית לפי שלושה פרמטרים עיקריים:

  • תאריכי קבלות - תאריך הגעת העסקה ליציל
  • תאריכי שידור - תאריך בו שודרה העסקה מבית העסק
  • תאריכי חשבוניות - תאריך בו הופקה החשבונית

לבחירתך קיימים מספר רב של מבני קבצים מסוג האסקי, הקובץ מומלץ לביצוע התאמות ולמעקב שוטף
להורדת מבני קבצים:

קובץ פקודות יומן

מכיוון שלכל עסק מאפיינים יחודיים משלו, באפשרותך ליצור קובץ פקודות יומן לחשבשבת וליצור ממשק מתאים למערכת העסקית שלך.

דוח פרוט תשלומים לבית עסק

דוח זה מסכם את כל התשלומים בפרוט מלא (ברוטו, נטו, עמלות, מועדונים, מספרי חשבוניות, תאריכי זיכוי ועוד.)

את הדוח ניתן למיין לפי חשבון בנק, מותג, מסוף, מספר שידור, חשבונית או תאריך שידור.
הדו"ח מומלץ מאוד להתאמות ומעקב שוטף אחר הזיכויים לחשבון הבנק.