טבלת עמלות

החל מ-1 באוגוסט 2023

שם העמלה תעריף לא כולל מע''מ תעריף כולל מע''מ ביאורים
דמי ניהול תיק מחזור עסקאות חודשי עמלה חודשית
עד 30,000 ש"ח 95 ₪ 111.15 ₪
בין 30,001 ₪ ל- 60,000 ₪ 85 ₪ 99.45 ₪
בין 60,001 ₪ ל- 90,000 ₪ 75 ₪ 87.75 ₪
בין 90,001 ₪ ל- 120,000 ₪ 70 ₪ 81.90 ₪
בין 120,001 ₪ ל- 500,000 ₪ 35 ₪ 40.95 ₪
עמלת ביטול עסקה באמצעות פקיד (1) 9.5 ₪ 11.11 ש"ח העמלה תיגבה בגין כל ביטול עסקה וזאת בסמוך לביצוע הפעולה
בערוץ ישיר (2) 8.5 ₪ 9.94 ₪
ריבית ביטול עסקה ** פריים + 4.5% תיגבה ריבית ביטול בגין הביטול , עבור ימי הביטול בפועל
הקדמת תשלום (מקדמה) ריבית הקדמה פריים + 4.5%

תיגבה ריבית הקדמה בגין המקדמה , עבור ימי המקדמה בפועל

עמלת הקדמה העמלה תיגבה בגין כל הקדמת תשלום וזאת בסמוך לביצוע הפעולה
באמצעות פקיד (1) 25 ₪ 26.17 ₪
בערוץ ישיר (2) 20 ₪ 23.4 ₪
עמלת הסבת עסקה לניכיון 20 ₪ 23.4 ₪ העמלה תיגבה בגין כל הסבת עסקה  ליציל , וזאת בסמוך לביצוע הפעולה
שחזור חשבונית לאחר 45 יום 100% הנחה
הפקת דוחות 100% הנחה
עמלת שובר ידני 100% הנחה
דמי פתיחת תיק 99 ₪ 115.83 ₪ העמלה תיגבה בעת הצטרפות בית העסק ליציל עבור כל מספר בית עסק
עמלת שינוי חשבון 19.9 ₪ 23.28 ₪ העמלה תיגבה בגין כל שינוי חשבון בנק וזאת בסמוך לביצוע הפעולה
עמלת מסוף פעיל 23 ₪ 26.91 ₪ העמלה תיגבה בגין כל מסוף פעיל המחובר לשירותי ניכיון
דמי תפעול שובר לא מנוכה 0.15 ₪ 0.18 ₪ העמלה תיגבה בגין כל שובר שלא נגבית בגינו עמלת ניכיון
עמלת ניתוק 75 ₪ 87.75 ₪ העמלה תיגבה בעת ניתוק בית עסק מיציל עבור כל מספר בית עסק
עמלת הקצאת אשראי 0.55% לרבעון - העמלה תיגבה בסוף כל רבעון
טיפול בהחזר חיוב (ChargeBack) 40 ₪ 46.80 ₪ העמלה תיגבה בגין כל פניה לטיפול בהחזר חיוב (chargeback) שיתקבל מהסולקים

** הריבית תיגבה במידה והעסקה שולמה לבית העסק, בנוסף לעמלת ביטול עסקה
ריבית הביטול לא תיגבה בעסקאות תשלומים שהסתיימו.
עמלות הניכיון שתגבנה לסוגי העסקאות השונים יהיו בהתאם לסיכום עם בית העסק
באמצעות פקיד: לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאוייש , התכתבות בדואר אלקטרוני , בפקס.
ערוץ ישיר: ללא ממשק ישיר עם פקיד. כלומר ביצוע פעולות או קבלת מידע ע"י בית העסק באמצעות אתר האינטרנט / באמצעות אפליקציה.
ערוצים ישירים: אתר יציל בכתובת IVR ,www.yatzil.co.il.

*החברה רשאית לתת הנחות פרטניות בסכומי או בשיעורי העמלות הנקובים בתעריפון זה.

תעריפוני יציל החל מה 01/08/2023:

PDF
EXCEL