טבלת עמלות

החל מ-1 במאי 2019

שם העמלה תעריף לא כולל מע''מ* תעריף בערוץ ישיר לא כולל מע''מ*
  דמי ניהול תיק לפעילות חודשית   עד 20,000   95 ₪   -
  בין 20,000 ₪ ל- 40,000 ₪   85   -
  בין 40,000 ₪ ל- 60,000 ₪   75   -
  בין 60,000 ₪ ל- 80,000 ₪   70   -
  בין 80,000 ₪ ל- 100,000 ₪   65   -
  עמלת ביטול עסקה   9.5   8.5 
  ריבית ביטול**   פריים + 4.5%   פריים + 4.5%
  הקדמת זיכוי   ריבית הקדמה   פריים + 4.5%   פריים + 4.5%
  עמלת הקדמה   25   20 
  עמלת הסבת עסקה לניכיון   20   -
  דמי פתיחת תיק   99   -
  שחזור חשבונית לאחר 45 ימים   16   ללא עלות
  הפקת דוחות   12   ללא עלות
  עמלת שובר ידני   5   -
  עמלת שינוי חשבון   19.9   -
  עמלת מסוף פעיל   23 ₪   -
  דמי תפעול שובר לא מנוכה   0.1 ₪   -
  עמלת ניתוק   75   -

*בגין כל העמלות יגבה מע"מ כחוק.
**העמלה תיגבה במידה והעסקה שולמה לבית העסק ובנוסף לעמלת ביטול עסקאות
ערוץ ישיר: אתר יציל בכתובת: www.yatzil.co.il, אפליקציית יציל.

להורדת רשימת תעריפוני עמלות מעודכנים: (החל מ-01/05/2019)

PDF
EXCEL